Nepali Aama

Nepali Aama werd gekozen als werktitel voor een korte avondvoorstelling met verhalen uit Nepal.

Nepali aama betekent 'Nepalees oudje'.
Als in de Nepalese bergdorpen de gandarva, de rondtrekkende troubadour langskomt, dan luistert hij altijd eerst naar de verhalen van de plaatselijke oudjes voor hij zijn verhalen laat horen. De gandarva's kennen eindeloos veel verhalen: over gekken en goden uit een imaginair verleden of over hedendaagse koningsdrama's die tot ver buiten Nepal bekend zijn.

Nepali Aama

Bij tijd en wijle ontpopt François zich ook tot een begenadigd verteller. Als een modern gandarva kent hij voldoende verhalen over het oude Nepal om een boeiende avond te kunnen garanderen.

Aanpak van de voorstelling:
Twee jaar geleden kregen wij van een twintigtal Nepalreizigers het foto-, dia of videoarchief ter beschikking en dit hebben wij door enkele kunstenaars laten bewerken tot een totaalcreatie.

Zo komen wij als het ware in een woud van beelden en ervaren de overrompeling aan indrukken die een Westerling na zijn aankomst in Kathmandu ervaart.
Het ogenblik waarop verbazing en verrassingen overhand nemen. Dan gebeuren er teveel dingen terzelfder tijd om binnen het bevattingsvermogen van de kijker nog tot een coherent geheel te kunnen komen.

Ook voor de makers van het beeldmateriaal zijn het niet zomaar foto's. Er zit meer achter. Elk beeld roept herinneringen op, er zitten verhalen en emoties aan vast.

van / met:

François VanEeckhaute, verteller
Tsering Dhondrup, muzikant

foto's: