PABUJI

een heldenverhaal uit India

Pabuji is een middeleeuwse volksheld uit Rajasthan.
Zijn verhaal speelde zich af op het ogenblik dat vele Rajputkoningen onderling in bloedige oorlogen verwikkeld waren om hun koninkrijkjes te beschermen of te vergroten.

Uitgehuwelijkte prinsessen golden toen nog als onderpand voor breekbare vredes of werden aanleiding tot wreedaardige vetes. Voor Pabuji en zijn companen was het niet anders.

Hij wordt vandaag nog steeds vereerd als beschermgod bij nacht en ontij. De voornaamste manier van verering bestaat erin, na zonsondergang, te luisteren naar Pabuji's heldendaden die door traditionele vertellers, de Bhopo, worden voorgedragen.

Die traditionele vertellers brengen de verhalen voor een par, een doek waarop de taferelen uit het leven van Pabuji staan afgebeeld. Deze achterwand doet dan dienst als een ambulante tempel en de vertellers worden priesters.

De Bhopo brengen slechts zeer uitzonderlijk het hele verhaal van Pabuji. Ze beperken zich doorgaans tot de passages die zij het beste kennen en kunnen uitvoeren. De toeschouwers worden dikwijls als reguliere gelovigen bij de uitvoering betrokken.

Het volksverhaal van Pabuji wordt de aanleiding voor een verkenning van een oorspronkelijk Indiase traditie waarin woord, beeld en muziek samenkomen.

van / met:

François VanEeckhaute, acteur/verteller

foto's:

labArca