Fr / Nl / ENG
ENSEMBLE

Charlotte Messiaen

Gezongen muziek is de wieg van álle muziek” heeft Zoltán Kodály ooit gezegd.
Charlotte Messiaen studeerde rechten en sociologie aan ULB en muziekvorming aan het Conservatoire Royale de Musique de Bruxelles. Haar opleiding in koordirectie kreeg ze bij Gábor Ugrin. In 1999 stichtte ze het ‘Petit Conservatire de Brabant Wallon’.

Charlotte heeft bij haar moeder in Hongarije het plezier van musiceren ontdekt.
Later heeft ze het diploma muziekpedagogie behaald te Budapest en werd er gaandeweg gefascineerd door “de methode Kodály”. Een gedegen muziekaandeel in de opleiding vanaf het basisonderijs is één van de basisregels bij deze methode. Charlotte werd koorleider. En sedert meer dan dertig jaar helpt ze kinderen bij het leren zingen, opent ze voor studenten deuren tot hoger muziekonderwijs en laat hen muziek van allerlei stijlen en strekkingen, periodes en tradities ontdekken.
Zoltán Kodály (1882-1967) heeft zijn bewondering voor de Engelse kore nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij ging ervan uit dat het oeuvre van Bejamin Britten, zonder het belang van de Engelse koortraditie, niet te verklaren is. In Groot Brittanië zingt iedereen, of toch bijna iedereen.

Benjamin Britten begreep dat maar al te best. Zijn “Noyé’s Fludde” (vertaald l’Arche de Noé’ of ‘De Ark van Noah’ zie Genesis 6 – 9) vertelt de verbolgenheid van God over de handelingen van de mens en de noodzaak om de planeet te redden. De componnist vermengt daarom dramatische passages met burleske scènes. Hij toont de menselijke ijver en bedrijvigheid. De muziek is zó gecreëerd dat iedereen, professionele zangers én publiek, kan deelnemen in de voorstelling.
Zoltán Kodály heeft ooit ergens geschreven: “Maxima debetur puero reverentia” (vert. Wij zijn de ziel van het kind ons allergrootst respect verplicht”). Wij mogen geenzins misbruik maken van de onschuld van het kind door het op een kinderlijke wijze te benaderen.

Bij Britten vinden wij hetzelfde respect. Zo krijgen de kinderen van Noah krijgen grote verantwoordelijkheden. Zij zullen het schip bouwen en alle dieren verzamelen. Wij kunnen met vertrouwen op hen rekenen.
Toch krijgen de zingende kinderen en jonge vertolkers geen kleine opdracht. Want de partituur is daarom niet eenvoudig. Maar, door hen het vertrouwen te schenken en degelijk te begeleiden, kunnen wij hen helpen te groeien in dit muzikale avontuur.

En dit is onze ultieme opdracht en de bevestiging van wat Zoltán Kodály uiteindelijk bedoelde toen hij zei dat geen enkel pedagogisch project volledig kan zijn zonder een gedegen aandeel aan muziek.
(tekst van Charlotte als introductie in de brochure voor de uitvoering van
‘l’Arche de Noé’, 2003.

Ondertussen kreeg Charlotte Messiaen in Hongarije de allerhoogste onderscheiding als ambassadrice van het internationale koorleven.
LabArca ensemble VZW
Hellingstraat 14B, 1160 Brussel
info@labarca.be