Fr / Nl / ENG
ARCHIEF / PROJECTEN

2016

1816, Ein Jahr ohne Sommer
Muziektheater
Creatie op locatie

Het befaamde Schumann-festival in Düsseldorf kreeg deze keer een heel bijzonder thema:
“Ein Jahr ohne Sommer”.
Deze titel verwijst naar de klimatologische ramp als gevolg van de eruptie van de Tambora,
een vulkaan op het Indonesische eiland Soembawa. De gigantische uitbarting bracht toen zoveel rook, stof en zwavel in de atmosfeer, dat over grote delen van de wereld het zonlicht niet meer tot de aarde kon doordringen. Daardoor werd het in Azië, Europa en Noord Amerika gewoon geen zomer. Het bleef winter met sneeuw tot in Juni. En er was geen landbouw, geen oogst, geen eten. En dat, een jaar na het einde van de Napoleontische oorlogen die de Europese economie helemaal hadden ontredderd.
Er kwamen echt beroerde tijden.

 

Annette Bieker: concept/libretto/schauspieler
Frank Schultz: concept/regie
Simon Wills: componist
Bender Dominik: schauspieler
François VanEekchaute: schauspieler
Xiolani Mdluli: schauspieler
Christine Hanl: altviool
Bernd Bolsinger: klarinet
Ratinger Kammerchor
Dominikus Burghardt
Jan Kocman: decors & kostuums
Diesener: foto


Een co-productie Theater Kontrapunkt (D), labarca vzw (B) en Hochschule für musische Künste, Bratislava (SK)

 

 

LabArca ensemble VZW
Hellingstraat 14B, 1160 Brussel
info@labarca.be